โครงสร้างผู้บริหารโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา 

.

075 306 239