แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัษดุ 

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัษดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัษดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565