ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลถ้ำพรรณราใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 

.

075 306 239

เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลถ้ำพรรณราใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Together Against Corruption)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565