โรคปอดติดเชื้อแบคทีเรีย 

.

075 306 239

|

เคสผู้ป่วยหญิงอายุ 70 ปี มีอาการไข้ ไอ และหายใจหอบเหนื่อยมา 3 วัน แพทย์รพ.ถ้ำพรรณรา วินิจฉัยโรคปอดติดเชื้อแบคทีเรีย ได้ยาปฏิชีวนะ 7 วัน จนอาการดีขึ้นตามลำดับ เปรียบเทียบฟิล์มเอ็กซเรย์ก่อนและหลังได้ยาฆ่าเชื้อ เมื่อท่านมีอาการดังกล่าวควรรีบมาพบแพทย์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ             ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ