รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน  7  อัตรา 

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน  7  อัตรา  ดังนี้

         - ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   จำนวน  1 อัตรา

         - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน  3 อัตรา

       - ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  2 อัตรา

         - ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  1 อัตร

>>>รายละเอียด<<<