ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 จำนวน 7 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 23 เมษายน 2562 เฉพาะวันทำการตั้งแต่ ภาคเช้าเวลา 08.30- 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.

           โดยที่ปรากฏว่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระพรหม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

>>>รายละเอียด<<<