ยามะเร็งเม็ดเลือด ความหวังรักษา HIV หายขาด? 

ยามะเร็งเม็ดเลือด ความหวังรักษา HIV หายขาด?

|

ยามะเร็งเม็ดเลือด ความหวังรักษา HIV หายขาด?

มีการรายงาน งานวิจัยที่แพร่หลายในยุโรป เวลานี้ว่ายา Arsenic Trioxide ที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในอนาคตสามารถรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสเอชไอวีให้หายขาดได้ โดยมีการทดลองในลิงที่ติดเชื้อเอชไอวี 4 ตัว โดยรักษาด้วยการฉีดยา Arsenic Trioxide โดย 2 ตัวแรก หลังรักษาได้ 80 วัน ก็ตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเอชไอวีอีกเลย ส่วนอีก 2 ตัวแม้จะยังตรวจพบเชื้อ แต่ปริมาณเชื้อไวรัสลดลงอย่างมาก นี่อาจเป็นแสงสว่างแห่งความหวังที่จะรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี 37 ล้านคนทั่วโลกให้หายขาด แต่อย่างไรก็ตามการทดลองนี้ยังอันตราย และต้องใช้ความระมัดระวังในมนุษย์และต้องศึกษาเพิ่มเติมและพัฒนากันต่อไป

[UNICEF’s HIV/AIDS advisor Shaffiq Essajee]