ยุงลายที่เราเข้าใจผิด 

ยุงลายที่เราเข้าใจผิด

|

ช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาด ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน ทายากันยุง และช่วยกันสอดส่องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นวิธีป้องกันไข้เลือดออกที่ดีที่สุด