เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน 

เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน

|

เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ