จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำโรงพยาบาลถ้ำพรรณราจำนวน 1 อัตรา 
เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

ด้วยโรงพยาบาลถ้ำพรรณราจะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว      

ประจำโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา  จำนวน  1  อัตรา   

>>>>>เอกสารประกอบ<<<<<