รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวันนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง(ประเภทจ้างเหมาบริการ) 
เขียนโดย Tanabat Panpatkul
หมวด: /

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวันนอกงบประมาณ

ประเภทเงินบำรุง(ประเภทจ้างเหมาบริการ)

>>>>>เอกสารประกอบ<<<<<